Bodový systém a alkohol

NOVÝ SILNIČNÍ ZÁKON - ALKOHOL ZA VOLANTEM

Novelizace silničního zákona přináší vyšší sankce za jízdu pod vlivem alkoholu a ostatních omamných látek (drogy, léky). Řízení pod vlivem alkoholu se stává novým trestným činem. Strážníkům obecní policie je umožněno v případě podezření provést orientační dechovou zkoušku na ovlivnění alkoholem. Nově také může policista v určitých případech zadržet řidičský průkaz nebo i zabránit v další jízdě.
 

BODOVÝ SYSTÉM

Od 1. července 2006 nabyl účinnosti zákon č. 411/2005 Sb., o silničním provozu.. Pokud řidič ztratí za přestupky 12 bodů, bude mu odebrán řidičský průkaz na dobu 12 měsíců. Při řízení pod vlivem alkoholu je nejvyšší sankce 7 bodů!

Ztráta 7 bodů nastává při:
 
Pokuta za alkohol v krvi při řízení motorového vozidla v ČR 25 000,- až 50 000,- Kč!

V následující tabulce jsou uvedeny bodové a finanční postihy za alkohol v krvi při řízení motorového vozidla v ČR podle § 22 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 411/2005 Sb.

Porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích
(Přestupek/trestný čin podle ustanovení)

Počet bodů Pokuta ve správním řízení (Kč) Zákaz činnosti

řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost, který si řidič přivodil užitím alkoholického nápoje nebo jiné návykové látky, při zjištěném obsahu alkoholu v těle řidiče ve výši nad 0,3 ‰ nebo užitím jiné návykové látky (§22/1c)) § 201 trestního zákona

7 25 000 - 50 000
(Odnětí svobody až do tří let)
1 rok - 2 roky
odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu dechové zkoušce ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem (§ 22/1d) bod 1)
7 25 000 - 50 000 1 rok - 2 roky

odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem v případě, že dechová zkouška byla pozitivní, ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví (§22/1d) bod2)

7 25 000 - 50 000 1 rok - 2 roky

řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky, po kterou je řidič ještě pod jejich vlivem (§ 22/1b))

6 10 000 - 20000 6 měsíců - 1 rok

řízení vozidel ve stavu vylučujícím způsobilosti, kterou si řidič přivodil užitím alkoholického nápoje při zjištěném obsahu alkoholu v těle řidiče ve výši menší nebo rovné 0,3‰ (§ 22/1c))

3 25 000 - 50 000 1 rok - 2 roky



  Kontakt    608 252 110